Общи условия

Преди да използвате сайта, моля запознайте се с Общите условия на Check.BG

ОПИСАНИЕ НА УСЛУГАТА

check.bg е уебсайт, създаден и управляван от "Некс Медия" ООД, с адрес и седалище на управление 1000 София, България, бул. "Евлоги Георгиев" 65, ап.3, вписано в Търговския регистър с ЕИК 200665849. Телефон за контакт: +359 88 4645150, e-mail: office@check.bg. Този сайт е интернет посредник между търговци /авиокомпании, туристически фирми, обекти и пр./ и онлайн потребителите, и създава изключителната възможност за търсене на информация и реализиране на сигурни реални онлайн резервации и покупки. Условие за ползване на услугите в check.bg е приемане на Общите условия за ползване на сайта. Съгласието създава правно задължение между потребителя и "Некс Медия" ООД по смисъла на Закона за Задълженията и Договорите /ЗЗД/.

Резервационната система за самолетни билети, рекламирана на check.bg, както и всички услуги по търсене и резервация на полети се оперират от туристическа агенция Е-Скай ООД, с адрес 1504 София, ул. "Полк Борис Дрангов" 8, ет. 2, офис 3 и 4, ЕИК 200231863. ИАТА акредитация: 09-21131, ТА/ТО лиценз: РКК 01-6172. Условие за използването на системата е приемането на общите условия на Е-Скай ООД. Телефон за допълнителна информация: 032 571 832.

Услугите в сайта check.bg са изцяло базирани на информацията, подадена от нашите клиенти и партньори. Въпреки, че се прави всичко възможно да се осигури акуратността на цялата публикувана информация, не може да бъде гарантирано, че тя е абсолютно изчерпателна и в нея няма пропуски. Изключително право върху информацията, публикувана на сайта притежава "Некс Медия" ООД, както и нейните партньори. Забранено е репродуцирането й под всякаква форма, без излишното разрешение за ползване.

СИГУРНОСТ

check.bg използва най-високите стандарти за осигуряване на Вашата сигурност. "Некс Медия" ООД зачита правото на потребителите за защита на личните данни и с настоящото декларира, че няма да предоставя достъп до информация за потребителите на трети страни по смисъла на действащото законодателство в Република България, освен в случаите на съдебни искове и разпоредби на разследващи органи. За друга допълнителна информация, моля погледнете политиката за сигурност.

В случай на използване на услугите, предлагани на сайта check.bg, "Некс Медия" ООД трябва да получи от потребителите личните данни, необходими за правилното завършване на резервация и издаване на самолетен билет, хотелска резервация или друга услуга и продукт, предлагани на сайта. Потребителят дава съгласие за такова преработване и предаване на предоставените лични данни, с цел покупка на съответна услуга или продукт. Използването на личните данни е само и единствено според разпоредбите на Закон за Защита на Личните Данни /ЗЗЛД/.

"Некс Медия" ООД си запазва правото за информиране на потребителите за всички рекламни кампании и отстъпки, провеждани на сайта check.bg. Тази информация ще се счита за поръчана от потребителя търговска информация в смисъла на съответните разпоредби. Ползвателят може по всяко време да се откаже от опцията за получаване на рекламната информация с изпращане на е-мейл под формата на декларация за отказ на адрес: remove@check.bg.

КРЕДИТНИ КАРТИ И БАНКОВ ТРАНСФЕР

Когато направите онлайн резервация за хотел, Вие автоматично се съгласявате с условията и политиката на търговеца, който сте избрали. За да гарантирате или платите резервациите, Вие трябва да се легитимирате с кредитната си карта или да платите по банков път.

- При избор на легитимиране с кредитна карта, информацията от нея се изпраща директно на избрания от Вас търговец. Ние НЕ теглим пари от Вашата кредитна карта, а Вие плащате за престоя си, директно в хотела.

- При плащане по банков път, Вие се задължавате да платите до 72 часа след създаването на резервацията на посочените в потвърдителния e-mail банкови сметки. Ако след изтичане на 72 часовия срок по Вашата заявка, не са постъпили средства, резервацията се анулира.

Бъдете сигурни, че "Некс Медия" ООД се отнася абсолютно стриктно и отговорно, относно информацията от Вашите кредитни карти. check.bg използва технологията "Secure Socket Layer (SSL)", за да кодира Вашите данни при изпращане. Затова може да се гарантира, че всяка транзакция, която е направена, е безопасна на 100 процента и ние бихме поели отговорност, ако в следствие на използването на check.bg Вие претърпите щети.

ЦЕНИ

Стараем се цените, публикувани на check.bg да са изключително конкурентноспособни. Всички цени, са образувани в резултат на Вашите критерии от търсенето, освен ако изрично не е декларирано друго. Цените са ясно упоменати с подходящ шрифт и цвят. За удобство и като сравнение би могло да бъде показана и най-високата цена, искана за съответния продукт и/или услуга в предишен период, която винаги е зачертана, и е само за Ваша информация. Моля преди да резервирате или купувате, да проверявате внимателно цялата съпътстваща информация, за да сте сигурни какво е включено в цената и какво не е.

Услугите по хотелските резервации, предоставени от check.bg за крайните потребители са абсолютно безплатни. За разлика от много други подобни сайтове, check.bg не добавя допълнителни такси от своя страна, като "такса резервация" и пр. към крайната цена, обявена от даден хотел на сайта.

ОТКАЗ ОТ РЕЗЕРВАЦИЯ

Моля следвайте инструкциите в потвърдителния е-mail, в случай, че е необходимо да откажете своя резервация. Ако Вие се откажете в сроковете, определени в съответствие с политиката на хотела, Вашата сума се възстановява напълно /ако сте използвали банков трансфер/, и/или Вашата кредитна карта не се задължава. Препоръчваме Ви винаги да прочитате внимателно политиката за отказ на съответната резервация. Ако се откажете по-късно от определения срок, или изобщо не се възползвате от резервацията, хотелът има право да задължи Вашата кредитна карта, и/или да не възстанови платената сума изцяло. В повечето случаи еквивалентът на наказателната такса е цената на 1 нощувка за резервираната стая. Забележете, че check.bg не събира никакви допълнителни такси при евентуален Ваш отказ.

ПРАВНИ ОСНОВАНИЯ

ОТГОВОРНОСТИ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ, ПРЕДОСТАВЕНИ НА WWW.CHECK.BG

Потребителят потвърждава и декларира, че е напълно способен /дееспособен и пълнолетен/ и може да поема законови задължения, а с приемане на настоящите условия, потребителят поема пълната отговорност /финансова и др./ за използването на check.bg и разходите произтичащи от завършена, но неизползвана резервация или услуга, предлагани на сайта.

Потребителят декларира, че ще ползва услугите достъпни в портала check.bg, по начин съответстващ на действащото законодателство в Република България за избягване на каквито и да било противозаконни действия. За вреди, нанесени от потребителя или лицето използвало услугите на "Некс Медия" ООД, отговорността е за сметка на лицето направило резервацията или потвърдило услугата.

Изрично се забранява на потребителя да използва услугите в сайта с фалшиво или чуждо име и да извършва потвърждения или плащания с фалшива или чужда кредитна карта без съгласие на собственика на кредитната карта. За установени- или подозрения по такива действия, забранени от закон, ще бъдат сезирани компетентните органи на реда и правосъдието.

ОТГОВОРНОСТИ НА "НЕКС МЕДИЯ" ООД

"Некс Медия" ООД предупреждава, че при ползването на check.bg, рискът от незавършена поръчка на продукт или услуга в сайта е изцяло за сметка на потребителя. При завършена докрай резервация или потвърдена услуга, се изпраща потвърдителен e-mail, гарантиращ валидността на услугата и нейното безпрепятствено използване.

"Некс Медия" ООД отговаря за безпроблемното ползване на системата, както и за своевременното отстраняване на евентуални смущения или прекъсвания на нормалната й работа.

Сайтът check.bg е създаден и поддържан с максимална отговорност. Въпреки това всички услуги и продукти са базирани на информацията, предоставяна от търговците, което еднолично ги прави отговорни за коректността на публикуваното. Съществува възможността, всеки търговец да променя информацията за своите услуги и продукти /като цена, свободни места в хотели и пр./, във всеки един момент. За валидна се счита, информацията в момента на резервация или покупка.

"Некс Медия" ООД не носи отговорност за щети, в следствие на форсмажорни извънредни обстоятелства /пример: отменен полет/ и др. пречещи за изпълнение на самолетни, хотелски резервации или други услуги и продукти, предлагани на сайта.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

"Некс Медия" ООД си запазва правото за едностранно извършване на промени в съдържанието на Общите условия. Всеки потребител е задължен да се запознае със съдържанието им преди използване услугите на сайта и всеки път е длъжен да потвърди своето съгласие, както и че е запознат с разпоредбите и общите правила. Условието се налага поради възможни настъпили промени в настоящия документ.

По всички спорове и правни въпроси, неуредени с настоящите Общи условия и възникнали във връзка с използването на сайта check.bg, задължителни са разпоредбите на законите и съдебната система на Република България...

Последна актуализация: 24.07.2019